Groepen & Huisregels

Regels voor groepen vanaf 6 personen

Vanaf 6 personen wordt er een voorschot aangerekend

Pas na betaling van voorschot is uw reservatie definitief.

 • Bij niet tijdige annulatie wordt er een administratiekost van 3.00 € per couvert aangerekend.
 • Indien u met minder personen aanwezig bent, dan u had gereserveerd, en u hebt ons daar niet tijdig ( 2 uur vooraf) van verwittigd, wordt er 25.00 € per afwezige persoon aangerekend.
 • In groep worden de keuzes van zowel voorgerecht als hoofdschotel beperkt tot 3 verschillende gerechten.
 • Iedereen in de groep is verplicht om te eten, kinderen inbegrepen aangezien we hiervoor een kindermenu voorzien.
 • Indien u echter niet eet wordt dit gelijkgesteld met een No – Show ( niet aanwezig ) en wordt er alsnog 25€/persoon aangerekend.
 • Op vrijdag-zaterdag & zondag aanvaarden wij niet dat starters als hoofdgerecht gekozen worden.
 • Indien u een schotel wilt delen, geen probleem, maar wenst u hier extra borden voor dan worden deze aangerekend aan 10€/bord.

Het Kali Orexi Team.

 

 

IN UW EN ONS BELANG

Huisregels

Onze huisregels hebben tot doel een veilig en gastvrij restaurant te kunnen handhaven. Alle aanwijzingen van onze medewerkers over deze huisregels dienen direct te worden opgevolgd. Wie de huisregels niet naleeft, wordt verwijderd en kan de toegang worden ontzegd. Strafbare feiten worden ten alle tijden bij de politie gemeld.

 1. Iedere aanwezige, die een plaats inneemt aan tafel is verplicht om te bestellen, kinderen inbegrepen (kindermenu aanwezig).

Een starter is een voorgerecht en kan dus niet als hoofdschotel gekozen worden.

Al onze gerechten zijn per persoon, met uitzondering van Griekse Mezze voor 2 of meer en Mixed Grill voor 2 of meer.

Food Sharing = Plate Sharing. Dus als u bepaalde gerechten wil gaan delen, en u wenst hiervoor extra borden dan kan dit tegen een meerprijs van 20 € per extra bord.

 1. Eigendommen van ons restaurant mogen niet mee naar buiten worden genomen of zonder overleg worden verplaatst; hieronder vallen tevens (restanten van) drank en voedsel. Bij constatering van het veroorzaken van beschadigingen of vernielingen wordt u geheel aansprakelijk gesteld voor reparatie en/of vernieuwing.
 2. Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan verlies of diefstal van (persoonlijke) eigendommen.
  4. Wij vragen u om gevonden voorwerpen die niet uw eigendom zijn, in te leveren bij een van de medewerkers.
  5. Wij trachten aan ieders voorkeur met betrekking tot de tafelkeuze te voldoen, helaas is dit niet altijd mogelijk. Graag hiervoor uw begrip.
  6. Te laat? 15 minuten na uw gereserveerde ontvangsttijd kunnen wij uw tafel vrijgeven aan andere gasten.
  7. Om de wachttijden voor al onze gasten te beperken hanteren wij één gezamenlijke rekening per reservering/tafel.

 Per persoon apart betalen is niet mogelijk.
8. Wij accepteren zowel cash als elektronische betalingen.
9. Huisdieren zoals honden zijn van harte welkom op het terras, binnen liever niet.
10. Ouders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen kinderen.

 1. Iedere vorm van agressie jegens gasten en personeel is verboden. Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd.
 2. Mobiel telefoneren is niet toegestaan als dit overlast betekent voor de andere gasten.
 3. Het is verboden om wapens op zak te hebben. Bij constatering van wapenbezit wordt ogenblikkelijk de politie ingeschakeld.
 4. Bij de bedrijfsleiding liggen brandinstructies ter inzage. Raak bij brand niet in paniek, waarschuw ons onmiddellijk en/of zoek de dichtstbijzijnde brandblusser op.
 5. Het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van verdovende middelen is verboden.
 6. De toegang tot Kali Orexi kan u geweigerd worden als u aangeschoten of dronken bent. Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan aangeschoten of dronken personen.
 7. Conform de wet schenken wij geen alcohol aan gasten onder de 18 jaar. Bij twijfel zullen wij om identificatie vragen.
 8. Bij het betreden en verlaten van ons restaurant vragen wij u geen overmatig lawaai te veroorzaken zoals hard praten of schreeuwen of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden.
 9. Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca Vlaanderen van toepassing.
 10. De geldende corona-maatregelen dienen bij Kali Orexi altijd te worden nageleefd. 

 

KLACHTEN?

Hebt u klachten, van welke aard ook? Meld ze direct bij een medewerker van ons bedrijf. Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer doen. Hartelijk dank voor uw begrip!

Product has been added

No products in the cart.

Explore Food Items